HPPC -Jet Cooling-

Refredament dels noios de diàmetre petit


Els noios estan sotmesos a grans tensions tèrmiques durant el procés de fosa i, ateses les limitacions tradicionals per eliminar l’escalfor, especialment amb els noios de diàmetre petit, sovint pateixen trencaments i adherència amb el metall de fosa, a banda dels problemes d’erosió.

D’altra banda, les zones que envolten els noios poden ser punts problemàtics a causa de l’aparició de fenòmens de porositat de contracció a la peça fabricada.

El progrés al llarg de l’última dècada ha fet possible que ara es puguin minimitzar aquestes situacions gens desitjades. El refredament puntual de les zones crítiques amb la tecnologia HPPC (High-Pressure Pulsating water Cooling) dóna als fonedors l’avantatge de poder controlar, de manera precisa, la refrigeració de les zones calentes al voltant dels noios. Així, s’atenuen els problemes de porositat de contracció i els fenòmens d’adherència i erosió dels noios.

Avantatges d’usar la tecnologia HPPC -Jet Cooling-

  • Es redueix la necessitat de fer un manteniment del motlle.
  • Es redueixen les aturades de la màquina.
  • S’allarga la vida dels components del motlle (com ara la dels noios).
  • Millora la qualitat de la superfície i les dimensions de la peça fabricada.
  • Es redueix l’ús de lubricant per desemmotllar.
  • Control de la distorsió.
Noyo-Jet-Cooling_F

Noios HPPC -Jet Cooling-

Noyo_Jet_Cooling_3D_5_g_2
Descripció

Un noio HPPC té un trepant de diàmetre petit que arriba gairebé fins a la punta del noio i actua com un canal de refrigeració per tal de dur aigua a alta pressió i aire per a dissipar l’escalfor. La posició del trepant interior respecte del diàmetre exterior del noio és bàsic a l’hora de garantir una vida llarga del component i un refredament efectiu. La vida del noio es pot allargar progressivament aplicant tractaments termoquímics i recobriments superficials.

CARRASCO compta amb l’equipament i la maquinària de precisió pertinents per fabricar els noios HPPC més crítics per a motlles de fosa a pressió d’alumini.

La millora constant en fiabilitat i l’allargament de la seva vida són clau per a aconseguir avenços importants de productivitat.

Capacitats

Materials:
Acers per a eines d’alta puresa i homogeneïtat, que tradicionalment es fan servir per al treball en calent i de nova generació / d’alta conductivitat tèrmica.

Processos:
Desbast – Tractament tèrmic – Mecanització amb precisió – Tractaments superficials termoquímics (nitruració…) – Recobriments superficials (PVD).

“Millores pràctiques de fabricació”: Acabats especials superficials i de radis / zones de concentració de tensions.

Inspecció:
Completa, amb equips d’alta precisió.

Els nostres productes

Injectors Cast Cooler

Descripció

Els injectors Cast Cooler són tubs de refrigeració de diàmetre petit que es col·loquen al canal de refrigeració del noio i, tot seguit, es fan servir per canalitzar l’aigua d’alta pressió i l’aire per mitjà de cicles seqüencials

Mides especials

CARRASCO us ofereix la possibilitat d’adaptar aquests elements a les mides que us interessin.

Els nostres clients

shadow