Qualitat

A CARRASCO seguim el Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015.

Sistema de Gestió de la Qualitat per al subministrament tècnic de components per a motlles, matrius i d'altres utillatges i serveis relacionats

Mitjançant la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO-9001:2015 es pretén que la qualitat esdevingui un factor essencial per a l’èxit de l’empresa, en consonància amb els valors de CARRASCO:

Gestió de la qualitat

El sistema de Gestió de la Qualitat ha de permetre la millora constant de la qualitat dels nostres serveis, de manera que puguin augmentar les expectatives i el grau de satisfacció dels clients.

Millora contínua

Cal entendre la qualitat com una eina de millora i de satisfacció personal de les tasques dutes a terme per cadascun dels membres de l’organització.

Serveis personalitzats

Tot el que es faci a l’empresa anirà destinat a satisfer les necessitats i expectatives dels clients. Per tant, la nostra prioritat és oferir serveis adequats de cara a aconseguir el fi desitjat, d’una manera fiable, consistent i que compleixi els requisits dels clients, de l’empresa, així com totes les exigències legals i reglamentàries.

Atenció eficaç

En contactar amb els clients, tant reals com potencials, tots els procediments que fa servir l’empresa han d’intentar adoptar permanentment una actitud positiva, atenta i propera. S’ha de tractar cada afer amb eficàcia i rapidesa. Durant totes les fases, i especialment quan sorgeixen incidències de qualsevol mena, o quan puguin sorgir-ne, es facilitarà tota la informació que calgui.

Qualitat dels procediments

Per als procediments específics es tindrà en compte la comoditat, l’ús senzill, la precisió, l’oportunitat i la compatibilitat amb els procediments dels clients.

Alta satisfacció

Aquest sistema ens permetrà:

  • Aconseguir un bon nivell de satisfacció dels clients.
  • Reduir el nombre d’incidències, reclamacions i de no conformitats del sistema.
  • Ajustar al màxim els terminis de lliurament.
  • Fer augmentar la facturació i aconseguir que tot el personal s’impliqui i participi.

El nostres clients

shadow