Water Jacket

Water_Jacket_3D_2_g
Descripció

El Water Jacket és un component especialment crític atesa la singularitat de la seva funció i posició a dins del motlle de fosa a pressió.

CARRASCO disposa dels equipaments i la maquinària de precisió que es necessiten per a fabricar Water Jackets.

La millora constant en fiabilitat i l’allargament de la seva vida són clau per a aconseguir avenços importants de productivitat en els processos de fabricació de blocs de cilindres del motor.

Capacitats

Materials:
Acers per a eines d’alta puresa i homogeneïtat, que tradicionalment es fan servir per al treball en calent i de nova generació / d’alta conductivitat tèrmica.

Processos:
Desbast – Tractament tèrmic – Mecanització amb precisió – Tractaments superficials termoquímics (nitruració…) – Recobriments superficials (PVD).

“Millores pràctiques de fabricació”: Acabats especials superficials i de radis / zones de concentració de tensions.

Inspecció:
Completa, amb equips d’alta precisió.

Els nostres productes

Els nostres clients

shadow